VYTVOŘIT POPTÁVKU

OPZ logo

RUBING, S.R.O. - Energetické úspory v halách H1, H3 provozovny ŠENOV

Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025684

Výše dotace: 752 990 Kč

Doba realizace projektu: 4/2021 - 06/2022

Hlavním vytyčeným cílem předkládaného projektu je snížit konečnou spotřebu energie společnosti Rubing prostřednictvím snížení energetické náročnosti osvětlení a mostových jeřábů v provozovně společnosti. Energeticky úsporná opatření umožní významné úspory energie, snížení emisí CO2 a také úsporu provozních nákladů společnosti.

Tento projekt je finančně podpořen Evropskou unií – operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – podprogram Úspory energie, VI. VýzvaOPZ logo

Společnosti RUBING s.r.o. se v rámci Evropského sociálního fondu zapojila do programu Operační program Zaměstnanost 2014-2020 řízeným MPSV ČR. S podporou finančního příspěvku Evropské Unie ve výši 85% celkových způsobilých výdajů realizuje projekt s názvem „Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti RUBING s.r.o.“, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012895.

Popis projektu

Projekt je zaměřen na odborný rozvoj klíčových kompetencí zaměstnanců společnosti RUBING s.r.o., které potřebují pro výkon své práce. V rámci projektu projdou zaměstnanci kurzy zařazené do kategorie měkkých dovedností, odborného vzdělávání a obecného IT. Předpokládaná doba realizace projektu je od prosince 2019 do listopadu 2021. Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 24

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Projekt podnikového vzdělávání zaměstnanců RUBING s.r.o. řeší zvýšení kvalifikace svých zaměstnanců formou vzdělávacích aktivit projektu.

Výsledek projektu

Projekt má vazbu na růst podniku, jelikož s využitím získaných znalostí a dovedností budou účastníci projektu maximálně úspěšní ve své práci, čímž se zajistí splnění vnitropodnikových cílů na odděleních, na nichž pracují.


RUBING s.r.o. - vítáme Vás

Jsme inženýrsko - dodavatelská firma s vlastním výrobním a montážním zázemím, která zajišťuje firmám v regionu ČR a SR komplexní řešení halových a technologických konstrukcí, opláštění a technického zařízení budov, efektivní a ekologické výroby a rozvodu tepla od projektové dokumentace po předání díla na klíč.

více o nás

Aktuality

Zatím nejsou k dispozici žádné aktuality.

Plně automatický ohýbací stroj HERBER 90 CNCTB

více informací

Certifikáty

více

Prospekty

více