VYTVOŘIT POPTÁVKU

Rubing - školení

Projekt "Rubing - školení č. projektu: OPLZZ/1.1./35/1/00532" je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Projekt "Rubing - školení č. projektu: OPLZZ/1.1./35/1/00532" má za cíl implementovat nové výukové metody v rámci vzdělávání, které společnost Rubing pro své zaměstnance standartně zajišťuje. Součástí projektu je rozšíření nabídky kurzů o vzdělávací programy zaměřené na tzv. "hard skills" a "soft skills" pro pracovníky na všech úrovních.

Projekt č.: OPLZZ/1.1./35/1/00532 byl realizován v období 4/2010 až 3/2012. Předpokládá se udržení nastavených parametrů a další rozvoj aktivit vycházejících z kontinuity projektu po celé období udržitelnosti.