VYTVOŘIT POPTÁVKU

Certifikáty

Společnost je držitelem certifikátů a oprávnění prokazujících vysokou kvalitu procesů, certifikaci výrobků a způsobilost vykonávat nabízené činnosti:

ZÚS CV SHZVS

Certifikát výrobku - Stabilní hasicí zařízení vodní sprinklerové.

ke stažení

TI ČR - 6330/7/11/PZ-M-f,g

Montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení.

ke stažení

TI ČR - 1263/7/10/TZ-R,M-NA,PK1,HK2

Revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení, montáže a opravy vyhrazených tlakových zařízení.

ke stažení

ITIV ČSN OHSAS 45001:2018

Zavedení a používání systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

ke stažení

ITIV ČSN EN ISO 14001:2016

Zavedení a používání systému environmentálního managementu.

ke stažení

ITIV ČSN EN ISO 9001:2016 ve spojení ČSN EN ISO 3834-2:2006

Zavedení a používáni systému managementu kvality.

ke stažení

Oprávnění VTZ

Oprávnění pro montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení.

ke stažení

ITIV EN 1090-1:2009+A1:2011

Osvědčení o shodě řízení výroby.

ke stažení